Системи САДКО+

Системи автоматизованого дистанційного контролю (серія «САДКО+») призначені для комерційного обліку та оперативного моніторингу важливих технологічних параметрів рідин під час їх зберігання, транспортування або переробки.

Основні завдання та функції

Приклади та галузі застосування

Рішення на базі «САДКО+» використовуються у нафтогазовій, енергетичній, транспортній, харчовій та переробній галузях промисловості. Системи широко впроваджені для контролю рідких енергоносіїв під час їх зберігання, транспортування та розповсюдження, зокрема нафтопродуктів: нафти, мазуту, бензинів та дизельних палив, гасу, скраплених вуглеводневих газів тощо. Обладнання широко використовується в аграрній, переробній галузях промисловості для контролю харчової продукції, зокрема рослинних олій, меляси, очищеної води, біодизеля або скрапленого газу що використовується у технологічних процесах опалення або сушіння продуктів.

Системи також можуть застосовуватися для контролю агресивних рідин, наприклад розчинів хімічно-активних речовин (кислот, їх розчинів, аміаку під тиском). Окрім берегових вузлових терміналів перевантаження та зберігання наливних вантажів, системи можуть використовуватись на суднах/кораблях задля контролю рідких вантажів, управління баластом, збору даних щодо споживання палив та інших рідин, контролю інших параметрів суден. Системи можуть використовуватися із будь-якими рідинами, що не викликають налипання на зонді, у тому числі агресивними як у резервуарах так і відкритих водоймах.

Cистеми для видобувної галузі
Cистеми для нафтопродуктів, комерційного обліку
Cистеми для переробної галузі

Переваги використання

Загальний опис

Системи «САДКО+» безперервно 24x7 виконують вимірювання множини параметрів продуктів у резервуарних парках. Актуальна інформація про параметри зберігання рідин необхідна для поточного або аварійного моніторингу стану об’єкту, попередження виникнення аварійних ситуацій та безпеки технологічних процесів в цілому. З іншого боку інформація про наявні ресурси, історію зміни параметрів використовується для аналізу процесів, оперативного прийняття управлінських рішень, прогнозування та загального підвищення економічної ефективності. Системи забезпечують високий рівень надійності та точності за рахунок використання сучасних елементів та архітектури, постійного удосконалення на базі багаторічного досвіду виготовлення, експлуатації та підтримки впродовж більш ніж 30 років підприємствами ГК «АМІКО».

До складу систем входять датчики первинної інформації ДПІ (рівень, тиск, температура, і т. ін.), щити сполучення ЩС - пристрої для централізованого збору інформації від під’єднаних за допомогою кабельних ліній первинних датчиків та консоль К (або промисловий комп’ютер), що керує процесом збору та обробки отриманої інформації, виконує необхідні обчислення та відображення результатів вимірювання, сигналізацію про важливі події. Доступна опція дублювання відображення операторської інформації на інших робочих станціях для зручності, розширення кола інформованих осіб для підвищення загального рівня безпеки.

Можливості побудови та масштабування систем

Можливості побудови та масштабування систем

Системи мають широкі можливості щодо масштабування та інтеграції як на технологічному (щодо розширення кількості вимірювальних каналів в межах окремого підприємства/групи) так і інформаційному рівнях. Системи можуть включатися до інформаційних мереж підприємства для інтеграції у інформаційні або технологічні системи підприємства (інтеграція з АСУП, АСУТП, СРВНС). Інформація може бути узагальнена згідно до вимог Замовників: у рамках структурного підрозділу об’єкту чи у масштабі холдингу, окремого регіону і т.п.

Програмне забезпечення (ПЗ) «САДКО+» виконує управління технічними засобами, виконує розрахунок проміжних параметрів та реєстрацію результатів вимірювань і подій, відображення вимірювальної інформації користувачам та формування звітів.

Базове програмне забезпечення має декілька варіантів інтерфейсу користувача в залежності від особливостей використання.

Спеціалізовані варіанти програмного забезпечення (у тому числі інтерфейси та мнемосхеми) можуть бути розроблені за окремим технічним завданням.

Базовий інтерфейс ПЗ системи «САДКО ОЙЛ» (для використання із рідинами без надлишкового тиску) - подання параметрів наповнення резервуарів у графічній формі

Базовий інтерфейс ПЗ системи «САДКО ОЙЛ» (для використання із рідинами без надлишкового тиску) - подання параметрів наповнення резервуарів у графічній формі

Інформація про контрольовані параметри, стан обладнання, окремі події реєструється та може зберігатися у локальній або віддаленій базі даних з обмеженим доступом. Звіти про стан резервуарів/парків формуються у потрібній формі та за різними критеріями (наприклад, для заданого періоду та окремого класу продукту) та за необхідністю можуть направлятися до необхідних споживачів.

Базовий інтерфейс ПЗ системи «САДКО ГНС» (для використання із скрапленим газом) - подання інформації у графічній формі та у формі таблиць

Базовий інтерфейс ПЗ системи «САДКО ГНС» (для використання із скрапленим газом) - подання інформації у графічній формі та у формі таблиць

Інтерфейс ПЗ для перегляду журналів системи та формування звітів

Інтерфейс ПЗ для перегляду журналів системи та формування звітів

Системи виконують звукове та візуальне сповіщення операторів/керівників підрозділів про важливі параметри безпеки, досягнення критичних або докритичних значень технологічних параметрів. Це значно підвищує загальний рівень інформованості та безпеки, знижує вірогідність помилок та аварій. Зокрема, система сигналізує про несанкціоновані зміни рівня продуктів у резервуарах своєчасно попереджуючи про вірогідні витоки або перетікання продуктів, наслідки яких можуть завдавати суттєві економічні та/або екологічні збитки.

Технічні характеристики

Параметр Значення
Границі допустимої похибки вимірювання маси продукту згідно з ДСТУ 7094:2009, не більше 0.5 %
Максимальна висота резервуарів, м
для резервуарів з надлишковим тиском до 0.1 МПа 18 м
для резервуарів з надлишковим тиском до 2.5 МПа 5 м
(може бути збільшено за індивідуальним замовленням)
Максимально допустима основна похибка вимірювання рівня в діапазоні вимірювання, не більше ±1 мм
Максимально допустима основна похибка вимірювання температури продукту у резервуарі, не більше
в діапазоні -20..+55 °С ±0,5 °С
в діапазоні -40..+85 °С ±1,5 °С
Максимально допустима основна похибка вимірювання надлишкового тиску в діапазоні від 0..2 МПа, не більше ±0.25 %

Опції та додаткові можливості